DanskEnglish
hseq

HSEQ politik

 

Formål:

I BMS vil vi levere et højt niveau af sikkerhed og kvalitet i det arbejde vi udfører og derigennem vil vi være en attraktiv arbejdsgiver og samarbejdspartner.

I BMS vil vi begrænse påvirkninger på miljøet under hensyntagen til de tekniske og økonomiske rammer.

Med denne politik ønsker vi at skabe rammerne for, at ovenstående vision efterleves af vores ansatte, underleverandører og andre samarbejdspartnere.
 

Målsætninger:

Vi forpligtiger os til at registrere og kontrollere vores væsentligste arbejdsmiljøpåvirkninger og herigennem forebygger skader og arbejdsrelateret sygdom.

Vi forpligtiger os til at træne og uddanne vores ansatte, således de er i stand til at levere et højt niveau af sikkerhed og kvalitet i deres arbejde.

Vi forpligtiger os til at overholde lovkrav og andre krav som virksomheden er underlagt. Det samme forventer vi af vores underleverandører.

Vi forpligtiger os til at sikre en løbende forbedring af vores ledelsessystems effektivitet.

Vi forpligtiger os til at levere ydelser, der svarer til vores kunders forventninger og krav.

Vi forpligtiger os til løbende at minimerer udledning af CO2 ved konstant at fokusere på eget energiforbrug.


Retningslinjer:

Den enkelte medarbejder har et ansvar for at tage vare på sig selv og sine medmennesker. Alle har pligt til at bryde ind, hvis man observerer, at der foregår noget sikkerhedsmæssigt uforsvarligt omkring en.

Den ansvarlige leder skal sikre tilstrækkelig instruktion, træning og uddannelse til den enkelte medarbejder, således personen er kompetent til at udføre opgaven.

Ledelsen og udvalgte repræsentanter skal gå forrest som det gode eksempel ligesom de gennemfører inspektioner, evalueringer og audits for at kontrollere efterlevelse af denne politik.

 

Ebbe Rubien og Partners